Musikexempel

Från kommande CD:n "Tides" 2014

Från CD:n "Blessing and Curse" 2006

Från CD:n "Thirst" 2001

Verk för -

- Kör:

- Kammarmusik:

- EAM

- Orkester

- Opera